Bedmintonový klub Lokomotíva Košice

Badmintonový klub Lokomotíva Košice vznikol v roku 2002 ako pokračovateľ badmintonového oddielu TJ Lokomotíva Košice. Je účastníkom I.ligy zmiešaných družstiev a vychováva hráčov a hráčky všetkých vekových kategórií od 11 rokov až po dospelých.

bk_loky_a.gif, 722B

PARTNERI

betpres_logo.jpg, 11kB  zel_stavby.gif, 4,3kB

Mesto športu

logo_EMS2016_SK_a.jpg, 26kB

Mesto Košice

poskytlo v roku 2015 Bedmintonovému klubu Lokomotíva Košice dotáciu vo výške 4.131,- €. Dotácia bola použitá na úhradu nákladov spojených s prenájmom telocviční a na úhradu prepravy na turnaje pre našu mládež.