Natálka Tomčová je medzi slovenskými olympijskými nádejami.

Juniorský olympijský tým, ktorého sa Nati stala členkou, podporí Slovenský olympijský a športový výbor spolu s Nadáciou SOŠV v snahe pomôcť zaradeným športovcom s vytvorením vhodných podmienok pre ďaľší rozvoj ich športovej kariéry.
Dvadsiatim vybraným športovcom bude poskytnuté štipendium 2400 € ročne.
Dostať sa do tohto úzkeho výberu nie je vôbec jednoduché. Adeptov a adeptky nominujú príslušné zväzy a následne z nich SOŠV vyberá šťastnú dvadsiatku.
 
Nominácia našich zväzových repre trénerov je odrazom výborných výsledkov a výkonov Natálie medzi juniorkami na domácich turnajoch a v reprezentačných výberoch juniorov a dospelých.
Je výsledkom talentu, poctivého tréningu a času ktorý venovala bedmintonu od najmenších vekových kategórií.
 
Gratulujeme Natálii a jej obetavým rodičom a prajeme veľa športových aj osobných úspechov.
Veríme, že aj táto podpora jej dopomôže posúnúť sa na ďaľšiu výkonnostnú úroveň.